Ιστορικό Αρχείο

Το ιστορικό αρχείο του Toc H είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό στη βιβλιοθήκη ερευνών Cadbury: Special Collections, University of Birmingham.

TOC-H-Logo-greyscale.png

Τα μέλη του κοινού έχουν πρόσβαση σε εθνικά και περιφερειακά αρχεία, εκθέσεις, βιβλία λεπτών, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και εφήμερα. Αυτά τα υλικά προέρχονται κυρίως από εσωτερικές πηγές αλλά και από πρώην συνεργάτες της Toc H και του κοινού γενικά.

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου μεταφέρθηκε στη Βιβλιοθήκη Ερευνών του Cadbury κατά τη διάρκεια του 2011 και έχει ήδη επανασυσκευαστεί σημαντικά, σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα αρχειοθέτησης. Ένας προσωρινός κατάλογος είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο.